Narzędzia wspomniane w materiale:

Jira – link do strony producenta: link

HP ALM – HP Quality Center

Metoda 5 W tu link z opisem metody:

1.Who ? – Kto to zrobił?

2. Where ? – Gdzie wydarzenie miało miesce ?

3. When ? – Kiedy się wydarzyło ?

4. What ? – Co się wydarzyło ?

5. Why ? – Dlaczego to się wydarzyło ?

 

 

Checklist:

 1. Zgłaszamy od razu
 2. Sprawdzamy czy issue jest w bazie defektów
 3. Wpisujemy Tytuł – które streszcza problem
 4. Wypełniamy wymagane pola
 5. Robimy opsi znaleziska korzystając z 5w
 6. Wpisujemy kroki do powtórzenia – Reproduction steps
 7. Wpisujemy Oczekiwany Rezultat – Expected Results
 8. Wpisujemy Aktualny Stan – Actual results
 9. Dodajemy załączniki
 10. Wybieramy do kogo ma pójść zgłoszenie
 11. Submit

Bug Report – słownictwo

 • Defect_ID – Unikalny numer defektu.
 • Defect Description – Opis problemu.
 • Version – Wersja aplikacji w której wykryto defekt.
 • Steps – Kroki by powtórzyć defect.
 • Date Raised – Data zgłoszenia.
 • Reference –  odniesienie do dokumentacji.
 • Detected By – Wykryte przez osobę.
 • Status – Status np: Nowy, Otwarty, Naprawiony (Fixed).
 • Fixed by – Osoba, która naprawiała.
 • Date Closed – Data zamknięcia.d
 • Severity – wpływ na aplikację.
 • Priority – jak szybko nalezy sie tym zająć.