API – Application Programming Interface (ang. Interfejs Programowania Aplikacji) – Pozwala na komunikowanie się aplikacji między sobą (np. twojego programu z systemem operacyjnym). Zdefiniowane jest na poziomie kodu źródłowego (np. biblioteka dla danego języka programowania). Zadaniem API jest dostarczenie odpowiednich specyfikacji podprogramów (np. funkcji w bibliotece), struktur danych (np. co zawiera dana tablica), klas obiektów (definiują obiekt w j. programowania) i wymaganych protokołów komunikacyjnych (np. http).

Na chłopski rozum można powiedzieć, że API pozwala na korzystanie z funkcjonalności udostępnianych przez inną aplikację w twojej aplikacji. Przykładem jest Windows API, które pozwala na tworzenie aplikacji korzystających z możliwości, które oferuje Windows (np. w C++ możesz otworzyć okno za pomocą funkcji zdefiniowanej przez API). Gdy grałeś w gry to zapewne obiła się tobie o uszy nazwa DirectX lub OpenGL. To są biblioteki, dzięki którym można tworzyć aplikacje 2D i 3D w językach programowania, a one już standardowo komunikują się z kartą graficzną. Jest to duże ułatwienie, ponieważ API jakim jest DirectX i OpenGL pozwala na jednakowe pisanie programów pod różne karty graficzne (producenci muszą się dostosować).

API często ma zastosowanie w aplikacjach sieciowych. Prostym przykładem może być pobieranie tweetów z twittera za pomocą Twitter API. W swoim programie piszesz zapytanie HTTP na odpowiedni adres i otrzymujesz upragnione tweety danej osoby.

Mikroserwisy (lub mikrousługi) to niewielkie usługi, których przygotowanie zajmuje maksymalnie kilka tygodni. Obejmują tylko jeden obszar biznesu. Ideą mikroserwisu jest podział monolitycznej aplikacji na zbiór mniejszych usług, które pozostają ze sobą w relacji. Każdy mikroserwis jest de facto małą aplikacją. Ma własną architekturę, złożoną z logiki biznesowej i różnych adapterów.