Link do WSDLa z nagrania:

http://www.dneonline.com/calculator.asmx?WSDL

Link do strony z opisem tego WSDLa:

http://www.dneonline.com/calculator.asmx

 

SOAP to protokół wykorzystujący XML do kodowania. Jak to wygląda w praktyce?! Jesteśmy w księgarni i pytamy o cenę książki. Ekspedient sprawdza „pyta” w bazie centralnej o cenę, podając tytuł, autora i ISBN .

 

<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <m:GetBookPrice xmlns:m="http://namespaces.my-example-book-info.com">
   <ISBN>978-0451524935</ISBN>
   <Title>1984</Title>
   <NumPages>328</NumPages>
  </m:GetBookPrice>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope> 

W odpowiedzi otrzymuje:

 

<SOAP-ENV:Envelope
 xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
 SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
 <SOAP-ENV:Body>
  <m:GetBookPriceResponse xmlns:m="http://namespaces.my-example-book-info.com">
   <CurrentPrice>8.99</CurrentPrice>
   <Currency>USD</Currency>
  </m:GetBookPriceResponse>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>

Natomiast WSDL opisuje tę operację, tzn. jest  w nim informacja czego oczekiwać (tytuł, autor etc..) oraz co ma odpowiedzieć (cena). Oczywiście jest tam sporo więcej informacji, np.: jakie operacje są dozwolone, ale to nie temat tej lekcji.

Poniżej WSDL do powyższego przykładu.

<wsdl:types>

 <!-- all type declarations are in a chunk of xsd -->
 <xsd:schema targetNamespace="http://namespaces.my-example-book-info.com"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/1999/XMLSchema">

  <xsd:element name="GetBookPrice">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="ISBN" type="string"/>
     <xsd:element name="Title" type="string"/>
     <xsd:element name="NumPages" type="integer"/>
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>

  <xsd:element name="GetBookPriceResponse">
   <xsd:complexType>
    <xsd:sequence>
     <xsd:element name="CurrentPrice" type="decimal" />
     <xsd:element name="Currency" type="string" />
    </xsd:sequence>
   </xsd:complexType>
  </xsd:element>

 </xsd:schema>
</wsdl:types>

s

Zwróć uwagę na tagi w XMLowe zawsze mamy tag od zapytania „request” 

GetBookPrice

i odpowiedzi „respons”

GetBookPriceResponse

To daje nam pogląd, na to, co będziemy sprawdzać.